Wilsgebreken bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

25.00

Artikelnummer: 978-90-8863-296-9 Categorie: Tags: , , ,

Beschrijving

Kan een werknemer die ten onrechte diploma’s of werkervaring op zijn CV heeft gezet, later alsnog worden ontslagen? Over zo’n zaak oordeelde de Hoge Raad in 2020. Die accepteerde de buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst op grond van het wilsgebrek bedrog. Opmerkelijk was dat deze vernietiging van de arbeidsovereenkomst niet is bewerkstelligd via de ontslagrechtelijke route, maar via een verbintenisrechtelijke route.
In dit boek onderzoekt de auteur de directe doorwerking van het algemeen privaatrecht in het arbeidsrecht en of deze route strijdig is met het gesloten systeem van het ontslagrecht. Aan de hand van de jurisprudentie wordt nagegaan onder welke voorwaarde(n) een vernietiging van de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden op grond van de wilsgebreken bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden en dwaling. De rechtsliteratuur brengt inzichten hoe dit zich verhoudt tot de wettelijke bescherming van het ontslagrecht.
De auteur zet in dit boek verder uiteen wat de wilsgebreken inhouden en wat de rechtsgevolgen ervan kunnen zijn. Ook behandelt zij het gesloten stelsel van het ontslagrecht en meer specifiek de ontbindende voorwaarde. Aan de hand van ontslag op staande voet, ontbinding van de arbeidsvoorwaarde en ontbinding wegens wanprestatie wordt getoetst of buitengerechtelijke vernietiging een omzeiling van het ontslagrecht oplevert.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…