Materiële toetsing van de opzegging tijdens de proeftijd

25.00

Redelijkheid als beperking van het proeftijdontslag

Artikelnummer: 978-90-8863-268-6 Categorie: Tags: ,

Beschrijving

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer een proeftijd overeenkomen. Als een van beiden bedenkingen heeft bij zijn keuze en het uitdienen van de arbeidsovereenkomst niet ziet zitten, kan deze partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, voordat de proeftijd is verstreken. De reguliere bepalingen van het ontslagrecht zijn dan niet van toepassing.
In dit boek onderzoekt mr. Matthys Mollema of rechters een proeftijdontslag materieel (inhoudelijk) mogen toetsen op redelijkheid. Hierbij kan worden gedacht aan normen als het verbod op misbruik van bevoegdheid en goed werkgeverschap. Een toetsing op redelijkheid zou een beperking betekenen voor werkgevers en daarmee werknemers kunnen beschermen. Daarvoor kijkt de auteur naar de inhoud en reikwijdte van deze toetsing van proeftijdontslagen. Het onderzoek is gedaan aan de hand van publicaties vanaf 1995 tot 2019, jurisprudentie van de Hoge Raad en parlementaire geschiedenis. Aan de hand van lagere jurisprudentie van 2008 tot 2019 wordt onderzocht hoe in de praktijk met het proeftijdontslag wordt omgegaan.
Het is nog steeds niet uitgemaakt of een materiële toetsing van het proeftijdontslag volgens de wetgever en de Hoge Raad is toegestaan. Deze onduidelijkheid komt de rechtseenheid en rechtszekerheid niet ten goede. Met dit boek schept de auteur duidelijkheid door de aanwijzingen van de wetgever en de Hoge Raad te analyseren en de lagere rechtspraak in kaart te brengen. Rechters zouden vooral moeten toetsen of bij een proeftijdontslag de werkgever zeer onzorgvuldig heeft gehandeld.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020

Andere suggesties…