29BUREN SCRIPTIEPRIJS VOOR INSOLVENTIERECHT

Celsus juridische uitgeverij heeft samen met Buren de scriptieprijs voor insolventierecht ingesteld. Deze wordt één keer per jaar toegekend aan de beste masterscriptie op dit rechtsgebied. Die kan zijn geschreven in het Nederlands of Engels. Meer informatie leest u hier.

 

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2023 (uitgereikt op 29 november 2023)

Mr. Carly Baas, met haar scriptie De wenselijkheid van gifting in het licht van de absolute priority rule.

Het boek Gifting is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2022 (uitgereikt op 24 november 2022)

Mr. Carlijn van der Hek, met haar scriptie De strijd tegen faillissementsfraude. Een juridisch onderzoek naar de rol van de rechter-commissaris bij signalering van faillissementsfraude.

Het boek De strijd tegen faillissementsfraude is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2021 (uitgereikt op 24 november 2021)

Mr. Nordine Lgarah, met zijn scriptie De samenloop tussen de actio Pauliana en art. 2:334u BW: een verwelkt muurbloempje?

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2020 (uitgereikt op 19 november 2020)

Mr. Ilse van Vloten, met haar scriptie Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via de Insolventieverordening 2015. Kan een buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via art. 6 en 7 Insolventieverordening 2015 aansprakelijk gesteld worden voor een vordering op grond van art. 2:11 jo. 2:138/2:248 BW?

Het boek Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2019 (uitgereikt op 28 november 2019)

Mr. Nathalie Minkjan, met haar scriptie De aanpak van de problematiek rondom (gesecureerde) aandeelhoudersleningen. Een taak voor de wetgever weggelegd?

Het boek Financieren met aandeelhoudersleningen is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2018 (uitgereikt op 22 november 2018)

Mr. Ramon Vastmans, met zijn scriptie De rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever.

Geïnteresseerden voor de Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2024 kunnen hun (geanonimiseerde) scriptie aanmelden bij Ruud Brunninkhuis, brunninkhuis@burenlegal.com. Ingezonden kunnen worden masterscripties die zijn beoordeeld na 1 september 2023 en vóór 1 september 2024. De laatste dag dat scripties kunnen worden ingezonden is 15 september 2024.