BUREN SCRIPTIEPRIJS VOOR INSOLVENTIERECHT

Celsus juridische uitgeverij heeft samen met Buren de scriptieprijs voor insolventierecht ingesteld. Deze wordt één keer per jaar toegekend aan de beste masterscriptie op dit rechtsgebied. Die kan zijn geschreven in het Nederlands of Engels. Meer informatie leest u hier. More information, click here.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2020 (uitgereikt op 19 november 2020)

Mr. Ilse van Vloten, met haar scriptie Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via de Insolventieverordening 2015. Kan een buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder via art. 6 en 7 Insolventieverordening 2015 aansprakelijk gesteld worden voor een vordering op grond van art. 2:11 jo. 2:138/2:248 BW?

Het boek Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2019 (uitgereikt op 28 november 2019)

Mr. Nathalie Minkjan, met haar scriptie De aanpak van de problematiek rondom (gesecureerde) aandeelhoudersleningen. Een taak voor de wetgever weggelegd?

Het boek Financieren met aandeelhoudersleningen is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2018 (uitgereikt op 22 november 2018)

Mr. Ramon Vastmans, met zijn scriptie De rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever.

Geïnteresseerden voor de Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2020 kunnen hun (geanonimiseerde) scriptie aanmelden bij Ruud Brunninkhuis, brunninkhuis@burenlegal.com. Ingezonden kunnen worden masterscripties die na 1 juli 2020 maar vóór 31 augustus 2021 op de universiteit zijn verdedigd. De inzendtermijn sluit 16 september 2021.