Celsus juridische uitgeverij heeft samen met Buren de scriptieprijs voor insolventierecht ingesteld. Deze wordt één keer per jaar toegekend aan de beste masterscriptie op dit rechtsgebied. Die kan zijn geschreven in het Nederlands of Engels. Meer informatie leest u hier. More information, click here.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2019 (uitgereikt op 28 november 2019)

Mr. Nathalie Minkjan, met haar scriptie De aanpak van de problematiek rondom (gesecureerde) aandeelhoudersleningen. Een taak voor de wetgever weggelegd?

Het boek Financieren met aandeelhoudersleningen is inmiddels gepubliceerd.

Winnaar Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2018 (uitgereikt op 22 november 2018)

Mr. Ramon Vastmans, met zijn scriptie De rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever.

Geïnteresseerden voor de Buren scriptieprijs voor insolventierecht 2020 kunnen hun (geanonimiseerde) scriptie aanmelden bij Ruud Brunninkhuis, brunninkhuis@burenlegal.com. Ingezonden kunnen worden masterscripties die na 1 juli 2019 maar vóór 31 augustus 2020 op de universiteit zijn verdedigd. De inzendtermijn sluit 16 september 2020.