Verwachte uitgaven

BESTUURSRECHT

Het revolverend fonds

Een onderzoek naar de werking van de transparantieverplichting bij revolverende fondsen

Mr. Veerle van Waarde

Het boek verschijnt in maart 2020

AMBTENARENRECHT

Quadra Politica

Een praktische handleiding voor bestuurders die meer grip willen krijgen op hun ambtelijke organisatie

Dr. ir. Harry van de Loo

Het boek verschijnt in februari 2020.

FAILLISSEMENTSRECHT

Overdracht onder insolventievoorwaarde

Over het in werking treden van een insolventievoorwaarde, waardoor een goed verloren gaat voor de boedel

Mr. Arnold Vedder

Het boek verschijnt in februari 2020.


STRAFRECHT

De gezichtspuntencatalogi in de strafrechtelijke cassatierechtspraak

Mr. Vincent Peeters

Het boek verschijnt in februari 2020.