Verwachte uitgaven

PRIVACYRECHT

Persoonsgegevens en immateriële schade

De (on)mogelijkheden van het verhalen van niet-aantoonbare immateriële schade bij een schending van het recht op gegevensbescherming in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Mr. Milou Janssen

Het boek verschijnt in januari 2021

 

ONDERNEMINGSRECHT

Schadeverhaal voor optiebeleggers na misleiding door beursvennootschappen

Mr. Walther Haksteeg

Het boek veschijnt in januari 2021


ONDERNEMINGSRECHT

Toerekenen van kennis aan concernvennootschappen

Mr. Christian Posthouwer

Het boek verschijnt in januari 2021

 

NOTARIEEL RECHT

De goederenrechtelijke vormgeving van de Groninger akte

Een juridisch-dogmatisch en praktisch overzicht

Mr. Joël Lozeman

Het boek verschijnt in januari 2021

 

MILITAIR AMBTENARENRECHT

Handboek militair ambtenarenrecht

Mr.dr. Nataschja Hummel en mr. Paul van der Weijden

Het boek veschijnt in maart 2021

BESTUURSRECHT

Politieambtenaren voor de rechter

Plichtsverzuim, niet-integer gedrag en arbeidsrechtelijke conflicten bij de politie

Mr.drs. Michel Knapen

Het boek verschijnt in juli 2021