Verwachte uitgaven

BURGERLIJK RECHT

Wettelijke schuldsanering tijdens beschermingsbewind

Trijnie Brinks

Het boek verschijnt in maart 2023.

 

 

ONDERNEMINGSRECHT

De uitstoting van minderheidsaandeelhouders

Een rechtsvergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten

Mr. Stan Weerkamp

Het boek verschijnt in maart 2023.

FAILLISSEMENTSRECHT

De vernietiging van een splitsing

De samenloop tussen de Actio Pauliana en art. 2:334u BW

Mr. Nordine Lgarah

Het boek verschijnt in het voorjaar van 2023.

ONDERNEMINGSRECHT/FINANCIEEL RECHT

Fiducia in de financieringspraktijk

Covered bonds getoetst aan artikel 3:84 lid 3 BW

Mr. Bas van Zanten

Het boek verschijnt in het voorjaar van 2023.

STRAFRECHT

Naar een verruiming van het novumcriterium binnen de herzieningsprocedure in strafzaken?

Een kwalitatief onderzoek naar het draagvlak en de effectiviteit van een breder novum

Hermien Bulckaen

Het boek verschijnt in maart 2023.