Verwachte uitgaven

FAILLISSEMENTSRECHT

De samenloop tussen de Actio Pauliana en de splitsing van rechtspersonen

Mr. Nordine Lgarah

Het boek verschijnt in juni 2022.

ONDERNEMINGSRECHT/FINANCIEEL RECHT

Fiducia in de financieringspraktijk

Covered bonds getoetst aan artikel 3:84 lid 3 BW

Mr. Bas van Zanten

Het boek verschijnt in juni 2022.