Verwachte uitgaven

OMGEVINGSRECHT

De Dienstenrichtlijn en ruimtelijke plannen

Verboden eisen in planologie en vergunningstelsels

Mr. Simon de Graaf

Het boek verschijnt in juli 2020

ONDERNEMINGSRECHT

De betekenis van representations & warranties in (overname)contracten naar Amerikaans recht

Mr. Marinus Prakke

Het boek verschijnt in juli 2020