Verwachte uitgaven

STAATS- EN BESTUURSRECHT

De bestuursrechtelijke aanpak van toeristische verhuur van woningen

Een onderzoek naar legaliteit en misbruik van de Huisvestingswet door gemeenten voor regulering van incidentele toeristische verhuur van woonruimte

Mr. Rosalinde Siewers

Het boek verschijnt in januari 2020


STRAFRECHT / RECHTSFILOSOFIE

De vrije wil in het strafrecht

Filosofische en neurowetenschappelijke theorievorming omtrent de vrijheid van de wil

Mr. Mark de Rade

Het boek verschijnt in januari 2020

FAILLISSEMENTSRECHT

Financieren met aandeelhoudersleningen

De risico’s en gevolgen in faillissement

Mr. Nathalie Minkjan

Het boek verschijn in januari 2020

ONDERNEMINGSRECHT

Het onderzoek in de enquêteprocedure

Beginselen van behoorlijk onderzoek en werkwijzen voor de onderzoeker in de enquêteprocedure

Mr. Mathias Wielinga Carvajal

Het boek verschijnt in januari 2020

PRIVACYRECHT / RECHTSFILOSOFIE

Artificial intelligence en privacy

Een rechtsfilosofische beschouwing aan de hand van Mill en Kierkegaard

Mr. Bernard de Wit

Het boek verschijnt in februari 2020

AMBTENARENRECHT

Quadra Politica

Hoe bestuurders meer grip kunnen krijgen op hun organisatie

Dr. ir. Harry van de Loo

Het boek verschijnt in februari 2020.

FAILLISSEMENTSRECHT

Overdracht onder insolventievoorwaarde

Over het in werking treden van een insolventievoorwaarde, waardoor een goed verloren gaat voor de boedel

Mr. Arnold Vedder

Het boek verschijnt in februari 2020.