Verwachte uitgaven

ADVOCATUUR

Het verschoningsrecht van advocaten in de adviespraktijk

De toekomst van de geheimhoudingsplicht van strafrechtadvocaten in de ondernemingsrechtelijke praktijk

Mr. Laurens Waaijer

Het boek verschijnt in oktober 2019

 

STRAFRECHT / RECHTSFILOSOFIE

De vrije wil in het strafrecht: draad van Ariadne of obscuur enigma?

Over de veronderstelde wilsvrijheid in het licht van filosofische en neurowetenschappelijke theorievorming omtrent de vrijheid van de wil

Mr. Mark de Rade

Het boek verschijnt in oktober 2019

STAATS- EN BESTUURSRECHT

De bestuursrechtelijke aanpak van toeristische verhuur van woningen

Creatief gebruik of misbruik van de Huisvestingswet?

Mr. Rosalinde Siewers

Het boek verschijnt in oktober 2019