Verwachte uitgaven

GEZONDHEIDSRECHT

Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een onzeker oorzakelijk verband

Mr. Niels Blokland
Het boek verschijnt in februari 2019

 

FAILLISSEMENTSRECHT

De rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever

Ontwikkelingen, status quo en Amerikaanse lessen

Mr. Ramon Vastmans
Het boek verschijnt in februari 2019

 

FAILLISSEMENTSRECHT

Unpacking the pre-pack

Een onderzoek naar de gevolgen van een doorstart

Mr. drs. Steffie van den Bosch
Het boek verschijnt in februari 2019

 

STRAFRECHT

Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

Een analyse van het wettelijk kader en de (feiten)rechtspraak

Abel van Wijk
Het boek verschijnt in februari 2019

 

STRAFRECHT

Het onthullende geheugen

(Neuro)geheugendetectietests in het strafrecht en het nemo tenetur-beginsel

Mr. Naomi van Burgsteden
Het boek verschijnt in februari 2019

 

PERSONEN- EN FAMILIERECHT / INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

Kansen voor meerouderschap

Internationaal privaatrechtelijke aspecten van meerouderschap, meerpersoonsgezag en draagmoederschap in Nederland

Mr. Luuk Hendriks
Het boek verschijnt in februari 2019

 

inter