Verwachte uitgaven

AMBTENARENRECHT

Politieagenten voor de rechter

Plichtsverzuim, niet-integer gedrag en arbeidsrechtelijke conflicten bij de politie

Mr.drs. Michel Knapen

Het boek verschijnt in september 2021.

 

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT/GEZONDHEIDSRECHT

In dubio pro valetudine

Het aansprakelijkheidsrechtelijke voorzorgsbeginsel bij de Q-koortsepidemie

Mr. Daphne Mols

Het boek verschijnt in september 2021

 

BURGERLIJK PROCESRECHT

FRAND-procedures en bedrijfsgeheimen

De waarborging van en inzage in vertrouwelijke bedrijfsgeheimen in FRAND-geschillen

Mr. Jesper Vrielink

Het boek verschijnt in september 2021

 

ONDERNEMINGSRECHT

Special purpose acquistion companies en het informatieparadigma

Mr. Koen Brackel

Het boek verschijnt in september 2021

 

STRAFRECHT

Een onomkeerbare straf

Wetten, zaken en verhalen over de doodstraf in de Verenigde Staten

Mr. Merel Pontier

Het boek verschijnt in het najaar van 2021.

 

BESTUURSRECHT

Ongelijkheidscompensatie in het bestuursprocesrecht

Stan Wannet

Het boek verschijnt in september 2021.

 

ERFRECHT

Het verbod op een legitieme regeling op maat bij familiaire bedrijfsopvolgingen

Een onderzoek naar het verbod op erfovereenkomsten in het Nederlands erfrecht omtrent de legitieme portie bij familiaire bedrijfsopvolgingen

Mr. Julia van Doormalen

Het boek verschijnt in september 2021

 

STRAFRECHT/BESTUURSRECHT

De Wet Bibob in het licht van de onschuldpresumptie

Mr. Reinout Salverda

Het boek verschijnt in september 2021.

 

STRAFRECHT

Het strafrechtspel

Zoektocht naar de raison d’être van de strafrechtadvocaat

Mr. Francien Rense (red.)

Het boek verschijnt in het najaar van 2021.

 

MILITAIR AMBTENARENRECHT

Handboek militair ambtenarenrecht

Mr.dr. Nataschja Hummel en mr. Paul van der Weijden

Het boek verschijnt in maart 2022.