Verwachte uitgaven

BESTUURSRECHT

‘Niet in enig opzicht van slecht levensgedrag’

De onverenigbaarheid van de Drank- en Horecawet met de Dienstenrichtlijn

Mr. Amber Schollaardt

Het boek verschijnt in oktober 2021

 

STRAFRECHT

Een onomkeerbare straf

Wetten, zaken en verhalen over de doodstraf in de Verenigde Staten

Mr. Merel Pontier

Het boek verschijnt in het najaar van 2021.

 

BURGERLIJK RECHT

Uitleg van de pandakte

Het leerstuk van uitleg en de stille verpanding van vorderingen op naam

Mr. Anouk Schouten

Het boek verschijnt in oktober 2021.

 

BURGERLIJK RECHT

Onvoorziene omstandigheden pre- en post-corona

De invloed van de coronacrisis op artikel 6:258 BW

Mr. Joris den Hartog

Het boek verschijnt in oktober 2021.

 

GEZONDHEIDSRECHT

De rechten van de roker

Naar een rookvrij Nederland?

Mr. Lukas Schenkels

Het boek verschijnt in oktober 2021

 

 

RECHTSFILOSOFIE/STRAFRECHT

Bestaansrecht van sancties

De grondslagen en doelen van sancties volgens de gereformeerde strafethiek, de Klassieke Richting en de Moderne Richting

Mr. Ruben Aksay

Het boek verschijnt in oktober 2021

 

BURGERLIJK PROCESRECHT

Herroeping van civiele uitspraken

Van request-civiel naar de nieuwe herroepingsprocedure

Mr. Pascal Prins

Het boek verschijnt in november 2021

 

MILITAIR AMBTENARENRECHT

Handboek militair ambtenarenrecht

Mr.dr. Nataschja Hummel en mr. Paul van der Weijden

Het boek verschijnt in maart 2022.