Verwachte uitgaven

AMBTENARENRECHT

Ambtenaren voor de rechter

Plichtsverzuim, niet-integer gedrag en andere conflicten binnen de ambtenarij

Mr. drs. Michel Knapen

Het boek verschijnt in januari 2021


INSOLVENTIERECHT

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Mr. Ilse van Vloten

Het boek verschijnt in december 2020

NOTARIEEL RECHT

De goederenrechtelijke vormgeving van de Groninger akte

Een juridisch-dogmatisch en praktisch overzicht

Mr. Joël Lozeman

Het boek verschijnt in december 2020

 

MILITAIR AMBTENARENRECHT

Handboek militair ambtenarenrecht

Mr.dr. Nataschja Hummel en mr. Paul van der Weijden

Het boek veschijnt in maart 2021

 

BURGERLIJK RECHT

Verbetering van de motivering in het licht van de aanvaardbaarheid van rechterlijke uitspraken

Een secundair empirisch onderzoek naar de theoretische mogelijkheden en beperkingen die de rechterlijke motivering biedt voor het vergroten van de aanvaardbaarheid van de rechterlijke uitspraak door de burger in het civiele recht

Mr. Tessa van der Rijst

Het boek veschijnt in december 2020