Verwachte uitgaven

AMBTENARENRECHT

De plicht verzuimd

Het ambtenarenrecht in (ruim) 75 uitspraken van de bestuursrechter

Mr. drs. Michel Knapen

Het boek verschijnt in december 2020


BURGERLIJK RECHT / NOTARIEEL RECHT

De goederenrechtelijke vormgeving van de Groninger akte

Een juridisch-dogmatisch en praktisch overzicht

Mr. Joël Lozeman

Het boek verschijnt in oktober 2020

 

STAATSRECHT

De onderzoeksbevoegdheden van centrale Rekenkamers van de landen van het koninkrijk

Mr. Lorenz van der Ven

Het boek verschijnt in september 2020

 

ARBEIDSRECHT

De vrijblijvendheid bij platformarbeid

De rol van het vrijblijvende karakter van platformarbeid tussen het werkplatform en platformwerker

Mr. Quincy Armah

Het boek verschijnt in september 2020

STRAF(PROCES)RECHT

Bewijsuitsluiting in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Mr. Tommie Joris

Het boek verschijnt in september 2020