Financieren met aandeelhoudersleningen

30.00

De risico’s en de gevolgen in faillissement

Beschrijving

Vennootschappen worden niet langer alleen gefinancierd door aandeelhouders met eigen vermogen. Een andere financieringsmethode is in zwang geraakt: de (gesecureerde) aandeelhoudersleningen. In dat geval verschaft de aandeelhouder een lening aan de vennootschap die al dan niet is gedekt door zekerheden. Hij is in dat geval aandeelhouder én schuldeiser van de vennootschap.
In dit boek beantwoordt mr. Nathalie Minkjan de vraag of het wenselijk is om in Nederland wettelijke regels inzake aandeelhoudersleningen te introduceren. Moet een regeling tot achterstelling van aandeelhoudersleningen worden ingevoerd? Dient een verbod op zekerheden voor de door de aandeelhouders verstrekte leningen te worden geïntroduceerd? Is specifieke regelgeving zinvol voor de situatie dat de voormalige (al dan niet gesecureerde) aandeelhouder/kredietverlener als koper bij de pre-pack gaat optreden?
Om deze vragen te beantwoorden onderzoekt de auteur in hoeverre achterstelling van aandeelhoudersleningen in Nederlands reeds mogelijk is. Daarnaast bespreekt zij of het onrechtmatigedaadsrecht een toereikend toetsingskader vormt om de onderhavige problematiek aan te pakken. Vervolgens onderzoekt zij hoe het Duitse en het Oostenrijkse recht omgaan met aandeelhoudersleningen, en wat Nederland daarvan kan leren.

Mr. N. Minkjan is als advocaat verbonden aan NautaDutilh N.V.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020