Opzeggen of voortzetten van de kredietovereenkomst

25.00

Aansprakelijkheid en zorgplicht van banken jegens kredietnemers en derden

Beschrijving

Banken zijn sinds de kredietcrisis van 2008 steeds voorzichtiger geworden met het verlenen van krediet. Komt een ondernemer een voorwaarde niet na – zoals het (op tijd) betalen van de rente – dan loopt de ondernemer het risico dat de bank tot opzegging van het krediet overgaat.
Maar kan dat zomaar? Als het aan de bank ligt wel, onder verwijzing naar de van toepassing zijnde Algemene Bankvoorwaarden. Kredietnemers zullen een opzegging in de gegeven omstandigheden onredelijk vinden omdat ze eventuele schulden aan leveranciers niet meer kunnen voldoen, werknemers niet meer (op tijd) kunnen betalen en investeringen moeten uitstellen.
In deze studie onderzoekt mr. Gertjan van den Hout of een bank rechtsgeldig een kredietovereenkomst (met ondernemingen en met consumenten) kan opzeggen en zo ja, onder welke omstandigheden en voorwaarden. Daarbij maakt hij onderscheid tussen de situatie waarin er sprake is van wanprestatie van de zijde van de kredietnemer, zonder dat er een formele insolventierechtelijke procedure is gestart, en de situatie waarin de kredietnemer wél in een dergelijke insolventierechtelijke procedure verzeild is geraakt.
Ook de rol van derden wordt door de auteur in deze bijdrage belicht. Het vertrouwen dat derden kunnen ontlenen wegens de schijn van kredietwaardigheid van de kredietnemer kan tot schade leiden in gevallen waarin een normaal handelende bank tot opzegging van de kredietovereenkomst zou zijn overgegaan. Kan de bank aansprakelijk worden gehouden wegens het voortzetten van de kredietovereenkomst?

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013