De billijke vergoeding in het auteursrecht op filmwerken in Nederland

20.00

Artikelnummer: 978-90-8863-079-8 Categorieën: ,

Beschrijving

De Nederlandse filmwereld mag dan wel niet te vergelijken zijn met de Amerikaanse, maar ook hier zijn tal van producenten en regisseurs, acteurs en scenarioschrijvers, componisten, decorbouwers, kostuummakers, cameramannen en geluidstechnici betrokken bij het maken van films. Voor juristen is de filmwereld veelal onontgonnen terrein. In dit boek onderzoekt mr. Jolijn Spooren een deelaspect van het filmrecht: de billijke vergoeding in het auteursrecht op filmwerken.
Zij behandelt het Nederlandse film(auteurs)recht en concentreert zich daarbij op het filmrecht zoals dat sinds 1985 in de Auteurswet 1912 is geregeld. Aan de orde komen de parlementaire geschiedenis van hoofdstuk V van de Auteurswet 1912, de Berner Conventie, literatuur en jurisprudentie op het gebied van het filmrecht en relevante artikelen uit de Wet op de naburige rechten, die de positie van uitvoerende kunstenaars in Nederland regelt.
De auteur gaat uitgebreid in op de verschillende manieren waarop de billijke vergoeding in de zin van de Auteurswet kan worden vastgesteld. Auteurscontracten, exploitatievormen, royalty’s, winstdelingen en rechterlijke billijkheidstoetsen passeren de revue in dit boek dat van belang is voor auteurs, scenarioschrijvers, filmproducenten en juristen die zijn gespecialiseerd in het auteurs- en filmrecht.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012