Aanbieding!

Het Hof van Justitie, het Supreme Court en de centralisering van bevoegdheden

15.00

Een vergelijking van de ontwikkeling en het effect op de verticale verdeling van bevoegdheden van de jurisprudentie op het gebied van de interne markt in de EU en de VS

Beschrijving

De Verenigde Staten en de Europese Unie kennen beide de bevoegdheid om hun interne markt te reguleren. Maar betekent dit dat Brussel en Washington ook regels mogen stellen met betrekking tot de volksgezondheid of milieu? In hoeverre zijn lidstaten nog vrij om zelf regels te stellen? Hoever reiken ieders bevoegdheden?
Deze vragen zijn actueel nu de kritiek aanzwelt dat de EU in toenemende mate macht naar zich toetrekt, terwijl de nationale autonomie van de lidstaten steeds verder afbrokkelt. Dat zou onder andere komen door het Hof van Justitie, de instelling die onvoldoende toezicht zou houden op de verticale verdeling van bevoegdheden.
Om de rol van het Hof – als één van de motoren achter de Europeanisering – zichtbaarder te maken en zo een bijdrage te leveren aan het debat over de centralisering in Europa, vergelijkt mr. Jesse Wolbrink (werkzaam bij het ministerie van VWS) de jurisprudentie van het US Supreme Court met die van het Hof van Justitie. Hij gaat in op de belangrijke vraag welke uitleg het Hof van Justitie van de EU en het US Supreme Court hebben gegeven aan de verticale verdeling van bevoegdheden op het gebied van de Europese interne markt en de Amerikaanse interstatelijke handel. Ruim tweehonderd jaar Amerikaanse jurisprudentie zal dienen als toetssteen voor de relatief jonge Europese jurisprudentie en zal worden gebruikt als bron van inspiratie voor de verbetering daarvan.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013