Exceptio plurium litis consortium

29.50

Het verweer dat niet alle noodzakelijke partijen in het geding zijn betrokken

Artikelnummer: 978-90-8863-100-9 Categorieën: ,

Beschrijving

Privaatrechtelijke rechtsverhoudingen worden complexer, omdat er steeds meer partijen bij zijn betrokken en omdat overeenkomsten tussen twee partijen vaak ook werking hebben ten opzichte van derden. Deze toenemende complexiteit van materiële rechtsverhoudingen heeft zijn uitwerking in de processuele verhoudingen tussen partijen.
Dat blijkt duidelijk uit de exceptio plurium litis consortium, het verweer dat door een gedaagde kan worden ingeroepen om ervoor te zorgen dat de eiser niet ontvankelijk wordt verklaard omdat tevens anderen in het geding hadden moeten worden betrokken.
In dit boek gaat mr. Gertjan Harryvan uitgebreid in op dit ingewikkelde leerstuk. Het is de eerste monografie over de exceptio plurium litis consortium sinds 1902. De auteur beschrijft wat de exceptio plurium litis consortium precies is en hoe deze zich verhoudt tot andere leerstukken van procesrechtelijke aard, zoals subjectieve cumulatie, interventie en gedwongen tussenkomst. Ook komt aan de orde in welke gevallen de exceptio voor toepassing in aanmerking komt, hoe de exceptio in een rechterlijke procedure wordt toegepast, en welke alternatieven er voor de exceptio bestaan. Dit boek kan dienen als een gids voor iedere jurist die in de praktijk in aanraking komt met de exceptio plurium litis consortium.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012