De bescherming van minderjarige erfgenamen

28.50

De bijzondere curator bij de bescherming van de vermogensrechtelijke belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger

Artikelnummer: 978-90-8863-121-4 Categorieën: , ,

Beschrijving

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht (2003) is de minderjarige voor zijn erfrechtelijke verkrijgingen sterk afhankelijk geworden van het (juist) handelen van zijn wettelijk vertegenwoordiger. Ter bescherming van deze ‘personae miserabiles’ heeft de wetgever enkele formaliteiten in het leven geroepen waaraan de wettelijk vertegenwoordiger moet voldoen, en is aan de kantonrechter een toezichthoudende taak toebedeeld. De vraag is echter in hoeverre de minderjarige hierdoor in de praktijk daadwerkelijk wordt beschermd.
In dit boek gaat mr. Renate van der Vaart na of het inschakelen van een bijzondere curator tot een betere bescherming van de belangen van de minderjarige erfrechtelijke verkrijger kan leiden. Zij brengt allereerst in kaart op welke erfrechtelijke verkrijgingen een minderjarige recht kan hebben en wat de rol is van de notaris en van de kantonrechter bij de bescherming van de belangen van de minderjarige.
Vervolgens bespreekt zij de figuur van de bijzondere curator, hoe deze in de praktijk functioneert en welke rol deze zou kunnen vervullen bij de afwikkeling van nalatenschappen waarin minderjarigen een belang hebben. De auteur doet tot slot een voorstel voor een wettelijk verplichte benoeming van de bijzondere curator op dit gebied.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013