Doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

25.00

De Insolventieverordening 2015 en de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder

Beschrijving

In het D Group- en MyGuide-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement alleen kan doorbreken naar een tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder gevestigd in het buitenland, wanneer de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder in Nederland is gevestigd. Sinds enkele jaren bestaat een discussie omtrent mogelijke grondslagen voor de doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder, ook wanneer de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder niet in Nederland is gevestigd.
In dit boek onderzoekt de auteur of bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement via art. 6 en 7 Insolventieverordening 2015 kan doorbreken naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder, ook al is de eerstegraads rechtspersoon-bestuurder niet in Nederland gevestigd. Om dit vast te stellen gaat de auteur in op de wetsgeschiedenis en jurisprudentie van de Hoge Raad bij de doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder. Daarnaast onderzoekt de auteur in hoeverre de doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement kwalificeert als een verwante insolventievordering op grond van art. 6 Insolventieverordening 2015. Tot slot beschrijft de auteur in hoeverre Nederlands recht op grond van art. 7 Insolventieverordening 2015 het toepasselijke recht is op de doorbraak van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement naar de buitenlandse tweedegraads (rechtspersoon-)bestuurder.

Mr. I.J. van Vloten is als advocaat verbonden aan Windt Le Grand Leeuwenburgh.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…