Vaststelling van aansprakelijkheid van bestuurders

40.00

Een stappenplan voor de praktijkjurist

Beschrijving

Ondanks de grote aandacht in de literatuur voor bestuurdersaansprakelijkheid bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de systematiek ervan. Gelet op de gelaagde structuur van het Burgerlijk Wetboek onderzoekt de auteur in dit boek of en op welke manier bestuurdersaansprakelijkheid in het systeem van het ‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht kan worden geplaatst.
Op deze manier wil de auteur meer duidelijkheid geven wanneer en op welke gronden een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. Met een dergelijke systematische benadering kunnen ‘grijze’ gebieden gemakkelijker worden benaderd en opgelost, wat bijdraagt aan een verduidelijking van normen die gelden voor bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast bieden leerstukken die gelden bij het ‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht oplossingen voor knelpunten bij bestuurdersaansprakelijkheid.
De auteur analyseert eerst de systematiek van de onrechtmatige daad en van de wanprestatie. Vervolgens beschrijft zij wanneer het bestuurdersaansprakelijkheidsregime wordt geactiveerd (het bestuurdersbegrip) en analyseert zij bestuurdersaansprakelijkheid binnen het systeem van de onrechtmatige daad en de wanprestatie. Om overzichtelijk de systematiek van bestuurdersaansprakelijkheid weer te geven, formuleert de auteur een stappenplan waarbij aansluiting is gezocht bij de bekende vereisten (of stappen) van de onrechtmatige daad en de wanprestatie. Met dit handzame stappenplan ontwikkelt de auteur een kapstok die overzichtelijk de systematiek van bestuurdersaansprakelijkheid weergeeft.

U kunt hier het stappenplan downloaden.

Het boek is vanaf 22 mei 2020 verkrijgbaar.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020

Andere suggesties…