De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder

32.50

Bestuurdersaansprakelijkheid in het strafrecht en in het ondernemingsrecht

Beschrijving

Zowel in het ondernemingsrecht als in het strafrecht wordt de zinsnede ‘aansprakelijkheid van de bestuurder’ gebezigd. Onduidelijk is hoe het begrip bestuurdersaansprakelijkheid uit het ondernemingsrecht zich verhoudt tot het gebruik daarvan in het strafrecht. Dit boek biedt op deze kwestie een antwoord.
In deze studie onderzoekt mr. drs. Michelle van Haren welke inhoud in beide rechtsgebieden wordt gegeven aan het begrip bestuurdersaansprakelijkheid. Ook beschrijft zij hoe in de praktijk die aansprakelijkheid wordt geconstrueerd. Ze gaat in op vragen als: welke mate van verwijtbaarheid of opzettelijkheid dient aanwezig te zijn? In hoeverre speelt de wetenschap en de taakverdeling binnen een meerhoofdig bestuur een rol bij de individuele aansprakelijkheidspositie? In hoeverre is de statutaire aanstelling van de bestuurder van belang voor de beide vormen van aansprakelijkheid? Strekt de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid zich in even grote mate uit tot zowel actief handelen als nalaten? In hoeverre kan een eerdere civielrechtelijke veroordeling van de bestuurder van invloed zijn op een latere strafrechtelijke veroordeling, en omgekeerd? In hoeverre moet voor beide aansprakelijkheden vaststaan dat naast de bestuurder ook de rechtspersoon zelf aansprakelijk kan worden gehouden?
Daarnaast beschrijft de auteur verweren tegen bestuurdersaansprakelijkheid en gaat zij in op rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden. Tot slot beantwoordt de auteur de vraag hoe de beide rechtsgebieden wederzijds kunnen profiteren van kennisneming van de behandeling van bestuurdersaansprakelijkheid in het andere rechtsgebied.

Mr. drs. M.E.N. van Haren is als promovenda verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Extra informatie

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2018

Auteur

Andere suggesties…