Aanbieding!

Grensoverschrijdende smaad

15.00

Het toepasselijk recht op grensoverschrijdende smaad bezien vanuit Nederlands en Europees perspectief

Beschrijving

In 2012 publiceerde het Franse magazine Closer intieme foto’s van Kate Middleton, echtgenote van de Britse prins William. Het prinselijk paar begon een rechtszaak tegen het magazine wegens inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Maar welke rechter is dan bevoegd? En welk recht is toepasselijk? Met name deze laatste vraag kan vraagtekens oproepen bij de practicus, daar het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of op de persoonlijkheidsrechten – waaronder smaad – niet op Europees niveau is gereguleerd.
In dit boek behandelt mr. Lindsay van der Zwet internationaal privaatrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende smaad. Vanuit verschillende invalshoeken en aan de hand van relevante jurisprudentie, zoals de zaak eDate Advertising, onderzoekt zij in hoeverre en in welke zin het noodzakelijk is om in de Rome II Verordening een uniforme Europese regeling omtrent het toepasselijk recht op grensoverschrijdende smaad op te nemen.
De auteur gaat in op de systematiek van verschillende conflictenrechtelijke ipr-instrumenten en behandelt diverse knelpunten en spanningsvelden die in nauw verband staan met de (on)mogelijkheid tot regulering van het toepasselijk recht op grensoverschrijdende smaad, waaronder het spanningsveld tussen artikelen 8 en 10 EVRM, het bevoegdheidsrecht en smaad, het fenomeen ‘smaadtoerisme’ en het spanningsveld tussen het vrij verkeer en het conflictenrecht. Tot slot bespreekt zij het belang van uniforme Europese verwijzingsregels, analyseert zij een door het Europees Parlement voorgestelde verwijzingsregel en doet een voorstel voor een alternatieve regeling.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013