Vertrouwelijkheidsregimes en standaard-essentiële octrooien

27.50

De waarborging van en inzage in bedrijfsgeheimen in FRAND-geschillen

Artikelnummer: 978-90-8863-304-1 Categorieën: , Tag:

Beschrijving

Een octrooirecht op techniek dat onderdeel is van een technische standaard staat bekend als een standaard essentieel octrooi (Standard Essential Patent, SEP). De octrooihouder van een SEP heeft een zekere machtspositie, aangezien het niet veel zin heeft om bijvoorbeeld een telefoon te produceren zonder standaarden als Bluetooth of 3G. Een SEP-houder moet iedereen die daar om verzoekt een licentie onder fair, reasonable and non-discriminatory terms aanbieden (de FRAND-voorwaarden).
In dit boek beschrijft de auteur de achtergrond en de praktijk van FRAND-procedures en welke bedrijfsgevoelige informatie relevant is bij het vaststellen van de hoogte van FRAND-licenties. Aan de orde komen verschillende methodes om vast te stellen wanneer licentievoorwaarden en -vergoedingen FRAND zijn. Deze methodes maken vaak gebruik van bedrijfsgevoelige informatie, zoals licentieovereenkomsten – die weer vaak bedrijfsgeheimen bevatten.
Met dit boek worden de mogelijkheden van het Nederlands procesrecht geïdentificeerd om vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen te waarborgen wanneer deze in FRAND-geschillen worden gebruikt. Want: hoe kunnen bedrijfsgeheimen naar Nederlands recht als bewijs worden ingebracht en tevens vertrouwelijk blijven? En hoe kan een partij inzage verkrijgen in de bedrijfsgeheimen van een wederpartij of een derde? Van groot belang daarbij zijn de uitzonderingen die het procesrecht biedt op de beginselen van openbaarheid van rechtspraak en hoor en wederhoor. In dit boek gaat de auteur ook in op de aanpassingen van het wetsvoorstel modernisering en vereenvoudiging bewijsrecht. Ook behandelt de auteur vertrouwelijkheidsregimes in Engeland/Wales en in Duitsland.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…