Redelijke maatregelen ter bescherming van bedrijfsgeheimen

27.50

De betekenis en invulling van het vereiste ‘redelijke maatregelen’ in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Artikelnummer: 978-90-8863-256-3 Categorieën: , , Tag:

Beschrijving

Op 23 oktober 2018 trad de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Deze wet kent bepalingen over de voorlopige en corrigerende maatregelen ter handhaving van bedrijfsgeheimen, schadevergoeding en de openbaarmaking van rechterlijke uitspraken in procedures over (schending van) bedrijfsgeheimen. Om deze bepalingen te kunnen inroepen moet allereerst sprake zijn van een bedrijfsgeheim in de zin van deze wet. Een van de vereisten om informatie te kunnen kwalificeren als bedrijfsgeheim is dat deze door degene die daarover rechtmatig beschikt, is onderworpen aan ‘redelijke maatregelen’ om haar geheim te houden. Wat die redelijke maatregelen zijn, staat niet in de wet – daarover gaat dit boek.
In dit boek analyseert mr. Maarten Jorissen het verleden en heden van de bescherming van bedrijfsgeheimen in Nederland. Uit de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie valt op te maken welke maatregelen kunnen worden genomen om bedrijfsgeheimen te beschermen maar een toets om te kunnen oordelen of deze maatregelen ook redelijk zijn, ontbreekt.
Aan de hand van een rechtsvergelijking met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, vult de auteur de term ‘redelijke maatregelen’ in, en komt met een nieuwe en werkbare toets. Tevens beantwoordt hij de vragen of de digitalisering ertoe leidt dat de te nemen redelijke maatregelen veranderen, en of van kleine bedrijven hetzelfde mag worden verwacht als van grote bedrijven bij het nemen van redelijke maatregelen om bedrijfsgeheimen te beschermen.

Mr. M.S. Jorissen is als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2019