Schadevergoeding bij overlijden

26.50

Een onderzoek naar een alternatief systeem voor de berekening van schade door derving van levensonderhoud bij overlijden

Beschrijving

Nabestaanden hebben geen recht op schadevergoeding wanneer een naaste overlijdt, tenzij zij tevens slachtoffer zijn. Art. 6:108 BW bepaalt dat een beperkte groep nabestaanden de mogelijkheid heeft om zowel de kosten van lijkbezorging als de door hun geleden schade wegens derving van levensonderhoud door dit overlijden op de aansprakelijke te verhalen. De hoogte van deze schade is echter lastig vast te stellen. De huidige schadeberekeningssystematiek is in de literatuur fors bekritiseerd.
In dit boek schetst mr. Eveline Onderdelinden de plaats van overlijdensschade in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, de begrenzingen van de vergoeding van overlijdensschade van art. 6:108 BW (het behoeftigheidsvereiste), en de tekortkomingen van de systematiek van de berekening van de schade door het derven van levensonderhoud bij overlijden.
Aan de hand van ontwikkelingen in de jurisprudentie, een vergelijking met enkele andere Europese landen en de huidige praktijk laat zij zien waaraan een nieuw berekensysteem voor overlijdensschade zou moeten voldoen. Steeds vaker wordt bij de berekening van overlijdensschade geabstraheerd van de concrete omstandigheden van het geval. Dit boek toont in welke gevallen en in welke mate dit is toegestaan, en presenteert zo een alternatief voor de schadebegroting na overlijden.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013