De persoonlijke aansprakelijkheid van medisch specialisten

28.50

Artikelnummer: 978-90-8863-153-5 Categorie:

Beschrijving

Het medische aansprakelijkheidsrecht heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. Sinds de invoering van artikel 7:462 BW kennen we in Nederland een centrale aansprakelijkheid voor ziekenhuizen, waardoor in verreweg de meeste gevallen het ziekenhuis aansprakelijk wordt gesteld voor medische fouten begaan in ziekenhuisverband. Desondanks kunnen patiënten (eveneens) een medisch specialist in persoon aanspreken en worden medici in de praktijk ook regelmatig geconfronteerd met dergelijke aansprakelijkstellingen.
In dit boek onderzoekt Marlou van Roosmalen de grenzen van de persoonlijke aansprakelijkheid van medisch specialisten. De auteur gaat in op de vraag op welke gronden een patiënt een medisch specialist die een beroepsfout heeft begaan persoonlijk aansprakelijk kan stellen, en of de patiënt ook een ander dan de specialist kan aanspreken voor zijn schade. Voorts vergelijkt zij de positie van medici met die van rechterlijke ambtenaren en financiële toezichthouders, voor wie een afwijkend aansprakelijkheidsregime geldt. Daarbij kijkt ze ook naar hun rechtspositie in het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Kern van haar betoog is de vraag in hoeverre een uitsluiting of beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van medisch specialisten in het huidige recht past, en hoe een eventuele uitsluiting of beperking zou kunnen worden vormgegeven.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014

Andere suggesties…