Aansprakelijkheid voor medische hulpmiddelen

28.50

Artikelnummer: 978-90-8863-204-4 Categorieën: ,

Beschrijving

Producenten van medische hulpmiddelen hebben een groot belang bij het zo snel mogelijk op de markt brengen van hun product. Dit kan tot gevolg hebben dat medische hulpmiddelen worden toegepast voordat hun effectiviteit en veiligheid afdoende zijn bewezen en hun bijwerkingen voldoende bekend zijn. Dat gold bij borstimplantaten, heupprotheses en bekkenbodemmatjes. Daarnaast kan schade ontstaan door gebruiksfouten en door de toepassing van een hulpmiddel dat ongeschikt is voor de betreffende patiënt of situatie.
In dit boek onderzoekt de auteur onder welke omstandigheden en langs welke juridische weg een gedupeerde patiënt zijn schade, ontstaan in het kader van de behandeling door een hulpverlener en gerelateerd aan het gebruik van een medisch hulpmiddel, vergoed kan krijgen. Besproken worden de wettelijke bepalingen die gedupeerden ter beschikking staan, welke (rechts)personen aansprakelijk kunnen worden gesteld en (aan de hand van rechtspraak) welke feitelijke omstandigheden daarvoor relevant zijn.
Tot slot gaat de auteur in op de gedragsnormen die voor betrokken partijen kunnen worden afgeleid om aansprakelijkheid voor schade – en daarmee idealiter voor het optreden ervan – te voorkómen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017

Andere suggesties…