Aanbieding!

Derdenschade

10.00

Vergoeding van materiële derdenschade bij letsel en overlijden

Artikelnummer: 978-90-8863-070-5 Categorieën: ,

Beschrijving

Bij een ongeval met letsel of overlijden tot gevolg, lijdt vaak niet alleen de primair getroffene schade, maar veelal ook ‘derden’, zoals familieleden. In dit boek onderzoekt mr.drs. Marijn Wildenbeest in welke mate en op welke wijzen het huidige recht deze derden de mogelijkheid biedt om verschillende soorten materiële schade op een aansprakelijke partij te verhalen op grond van de artikelen 6:107 (letsel) en 6:108 BW (overlijden). Deze artikelen worden zowel afzonderlijk geanalyseerd, als in onderling verband vergeleken.
Ingegaan wordt onder andere op de kring van gerechtigden, de voorwaarden waaronder verschillende materiële schadeposten voor vergoeding in aanmerking (zouden moeten) komen en de invloed van voordeelstoerekening en de schadebeperkingsplicht op de omvang van de vergoedingsplicht aan derden.
Deze – en andere – onderwerpen worden, aan de hand van de literatuur, jurisprudentie en parlementaire stukken op overzichtelijke wijze behandeld in dit boek, dat van belang is voor de letselschadepraktijk. De auteur constateert dat met name ten aanzien van de vergoedingsmogelijkheden van derden op grond van art. 6:107 BW verbetering wenselijk is, en zij presenteert enkele concrete aanbevelingen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2011