Patiëntenrechten bij het gebruik van medische apps

27.50

Artikelnummer: 978-90-8863-283-9 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Het gebruik van gezondheidsapps is sterk in opkomst. In de appstores zijn er inmiddels honderdduizenden te vinden. Ze maken het onder andere mogelijk om hartslag, bloeddruk, slaapgedrag en voedingspatroon te meten, of geven advies over levensstijl. Sommige apps worden ingezet bij een medische handeling, de ‘medische apps’.
Het gebruik van deze medische apps is voor de patiënt niet zonder risico. Zo kan door een fout in de app een verkeerde diagnose worden gesteld waardoor een patiënt niet de juiste zorg krijgt. Of er wordt een verkeerde risicoschatting gemaakt waardoor de patiënt te laat medische hulp zoekt buiten de app. Daarbij kunnen fundamentele rechten van patiënten in het gedrang komen. Wet- en regelgeving zouden deze rechten moeten beschermen, maar de vraag is of dat op dit moment voldoende het geval is op dit zich snel ontwikkelende terrein. In dit boek staat deze bescherming van de fundamentele rechten van patiënten in Nederland bij het gebruik van medische apps centraal.
De auteur geeft eerst een overzicht van bestaande medische apps en van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik. Van groot belang is de Europese verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. Vervolgens gaat de auteur in op de fundamentele rechten van patiënten aan de hand van algemene rechtsbeginselen, mensenrechtenverdragen en Grondwet. Tot slot bespreekt de auteur in hoeverre bij het gebruik van medische apps de fundamentele patiëntenrechten worden beschermd door wet- en regelgeving. Daarbij doet de auteur enkele suggesties voor toepassing en aanpassing van wet- en regelgeving. In de analyse wordt speciale aandacht geschonken aan de apps De Corona Check en CoronaMelder.

Mr. ir. L.H.A. Morsink is jurist, informatietechnoloog, wiskundige en socioloog. Hij werkt vanuit zijn eigen bedrijf aan projecten op het snijvlak van organisatorische en technologische ontwikkeling. Daarnaast doet hij onderzoek naar conflict en verandering in sociale systemen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2020

Andere suggesties…