Collectieve afwikkeling van massaschade in de Europese Unie

28.50

Naar een Unierechtelijke regeling?

Beschrijving

Wie slachtoffer is van massaschade, kan zich sinds 2005 beroepen op de Wet collectieve afwikkeling massaschade (Wcam). De verwachting is dat de gevallen van massaschade – ook die met een grensoverschrijdend aspect – in de nabije toekomst zullen toenemen. Binnen de Europese Unie is er echter geen regeling die het mogelijk maakt om in gevallen van grensoverschrijdende massaschade collectief schadevergoeding te vorderen. Dat maakt het moeilijk te bepalen welke rechter bevoegd is om van een grensoverschrijdend geschil kennis te nemen, welk recht van toepassing is en welke waarde een beslissing van de rechter in het buitenland heeft.
In dit boek onderzoekt mr. Fleur van Teunenbroek hoe de Wcam zich heeft ontwikkeld tot haar huidige vorm, in hoeverre het mogelijk is om een Unierechtelijke regeling voor collectieve afwikkeling van massaschade te realiseren en op welke wijze deze regeling dan vorm zou kunnen krijgen.
Zij beschrijft daarvoor de procedure onder de Wcam, een zestal zaken dat is afgewikkeld met behulp van deze wet en de gevallen waarin de schadeplichtige partij niet wil meewerken aan een schikking. Verder behandelt zij de wijze waarop de afwikkeling van massaschade op dit moment in de EU is geregeld. Daarbij gaat zij vooral in op de inhoud en het toepassingsgebied van de regeling, de procesbevoegdheid en of het een opt-in- of opt-outmodel betreft. Tot slot bespreekt zij de complicaties van de huidige IPR-regels in verhouding tot de Wcam, om zo te beoordelen of een aanpassing van de Europese Executieverordening (Brussel I) voldoende is om grensoverschrijdende massaschadezaken onder de Wcam te kunnen afwikkelen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013

Andere suggesties…