Aanbieding!

Smartengeld voor comateuze slachtoffers

12.50

Artikelnummer: 978-90-8863-151-1 Categorie:

Beschrijving

Al sinds jaar en dag wordt gediscussieerd over het toekennen van een schadevergoeding aan slachtoffers die immateriële schade lijden – het smartengeld. Niet alle soorten immateriële schade kunnen worden vergoed en niet ieder slachtoffer kan aanspraak maken op een vergoeding, wat tot de nodige onduidelijkheid en rechtsongelijkheid heeft geleid. In dit boek richt mr. Astrid Meijer zich op slachtoffers die in coma zijn geraakt na een onrechtmatig handelen van een ander.
Zij bespreekt de beweegredenen achter het toekennen van schadevergoeding voor immateriële schade, en gaat na of het toekennen van smartengeld aan comateuze slachtoffers binnen het systeem van het schadevergoedingsrecht past. Ook behandelt de auteur de vraag wie namens comateuze slachtoffers aanspraak op smartengeld kan maken.
In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij het arrest van de Hoge Raad over de comateuze timmerman (2002) en op basis daarvan bespreekt de auteur hoe de wet hierbij moet worden toegepast en hoe de hoogte van het smartengeld moet worden begroot. Tot slot komt de schadevergoeding aan de orde die kan worden gevorderd op grond van de schending van fundamentele rechten.
Op grond van deze analyse presenteert de auteur een passende en rechtvaardige oplossing voor de smartengeldproblematiek van comateuze slachtoffers.

Extra informatie

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014

Auteur