Onrechtmatige daad via internet

26.50

Aspecten van internationaal privaatrecht

Beschrijving

Veel van ons handelen is tegenwoordig gedigitaliseerd. We downloaden muziek en lezen de krant op internet. Deze digitale gedragingen kunnen anderen echter ook schade berokkenen: artiesten en platenmaatschappijen lopen omzet mis, en onrechtmatige publicaties kunnen door de snelle verspreiding meer schade opleveren voor betrokkenen.
Maar ons handelen digitaliseert niet alleen, het internationaliseert ook. Artiesten derven wereldwijd omzet door illegaal downloaden en gelaedeerden worden door onrechtmatige publicaties wereldwijd in hun naam aangetast.
Dat internet kan worden gebruikt om een ander schade toe te brengen, roept nieuwe rechtsvragen op. In dit boek behandelt mr. Jacco Bruinsma wat deze ontwikkelingen betekenen voor het onrechtmatige daadsrecht, het intellectuele eigendomsrecht en het internationaal privaatrecht. Daarbij gaat de auteur  in op de volgende vragen: hoe wordt bepaald welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil uit onrechtmatige daad die via het internet is gepleegd? Hoe wordt in deze gevallen het toepasselijke recht bepaald? En, welke problemen en vragen met betrekking tot de huidige regelingen doen zich voor bij een onrechtmatige daad via internet?
Aan de hand van relevante jurisprudentie en literatuur loodst de auteur de lezer – ict-, ipr- en ie-juristen – door het recht achter het internet, en biedt daarbij ook concrete oplossingen voor moderne juridische problemen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2012