Aanbieding!

Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen

15.00

Het verschil en de meerwaarde van artikel 6:174 BW ten opzichte van artikel 6:162 BW na het Wilnis-arrest

Artikelnummer: 978-90-8863-118-4 Categorieën: , , ,

Beschrijving

Als in augustus 2003 een woonwijk in Wilnis volstroomt met water ten gevolge van een dijkverschuiving, komt al snel de vraag op of deze dijk gebrekkig was en waarop de aansprakelijkheid van het Hoogheemraadschap als eigenaar en bezitter van de dijk moet worden gebaseerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het veelbesproken Wilnis-arrest, waarin de Hoge Raad duidelijk maakt hoe invulling moet worden gegeven aan het voornaamste wettelijke vereiste van art. 6:174 BW: het gebrekkigheidscriterium.
In dit boek geeft mr. Silvia Oei allereerst een algemene schets van de kwalitatieve aansprakelijkheid (risicoaansprakelijkheid) en gaat specifiek in op de kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen. Aan bod komen het begrip opstal, de persoon die krachtens art. 6:174 BW kwalitatief aansprakelijk is, de wettelijke vereisten, de bewijslast en de zogenoemde tenzij-formule. Vervolgens wordt het Wilnis-arrest uitgebreid besproken en onderzocht hoe de huidige rechtspraak hieraan toepassing geeft.
De auteur betoogt dat art. 6:174 BW ook na het Wilnis-arrest nog altijd een risicoaansprakelijkheid behelst, die – in tegenstelling tot de foutaansprakelijkheid van art. 6:162 BW – is gebaseerd op de gedachte dat het risico van een bepaald schadegebeuren voor rekening van een bepaald persoon dient te komen, ongeacht of hij een eigen fout heeft begaan. Met andere woorden: de rechtspraktijk moet er zich van bewust zijn dat art. 6:174 BW in dat opzicht nog altijd een meerwaarde kan hebben boven art. 6:162 BW.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2013