Aanbieding!

Conservatoir ontnemingsbeslag

25.00

Routekaart door het labyrint

Beschrijving

Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt als een effectief middel gezien om criminaliteit te bestrijden. Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om de luxegoederen en contant geld – verkregen uit de misdaad – conservatoir in beslag te nemen. De opeenstapeling van schakelbepalingen, de mengeling van algemene en bijzondere regels en het door elkaar lopen van twee rechtsgebieden (straf en civiel) maakt de regeling van het strafrechtelijke conservatoir ontnemingsbeslag ontoegankelijk en complex. Met dit boek maakt de auteur het conservatoir ontnemingsbeslag inzichtelijk voor de rechtspraktijk.
De auteur behandelt eerst de geschiedenis van de ontnemingsmaatregel, het conservatoir ontnemingsbeslag, het daarmee samenhangende conservatoir ‘anderbeslag’, de wettelijke regeling van de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en de begrippen ‘inbeslagneming’ en ‘voorwerpen’.
Vervolgens gaat zij in op de algemene beslagformaliteiten en de gevolgen bij niet-naleving. Zij beschrijft de gronden voor en de bevoegdheid tot conservatoir inbeslagneming van voorwerpen, de machtiging tot conservatoire inbeslagneming en tot handhaving van het conservatoir ontnemingsbeslag van de rechter-commissaris en het moment van inbeslagneming.
Daarna komen de bijzondere regels die van toepassing zijn op het conservatoir ontnemingsbeslag aan de orde, en het conservatoir ontnemingsbeslag onder de verdachte c.q. de veroordeelde en onder de derde. Vervolgens behandelt de auteur het conservatoir ontnemingsbeslag op het vermogen van een ander. Daarbij gaat zij in op de voorwaarden voor de toepassing van het ‘anderbeslag’, de voorwerpen die vatbaar zijn voor dit – civielrechtelijk opmerkelijke – beslag, de omvang ervan en de beslagformaliteiten.
Tot slot komen aan de orde de ‘blokkerende’ werking en de strafbare onttrekking aan het conservatoir ontnemingsbeslag, de rechtsbescherming van de beslagene en eventueel overige belanghebbenden, het strafvorderlijke beklag en de (on)mogelijkheid om zich tot de voorzieningenrechter te kunnen wenden.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017