Aanbieding!

Ontslagvergoeding en insolventie

10.00

Het afdwingen van een ontslag- of ontbindingsvergoeding jegens een insolvente werkgever

Artikelnummer: 978-90-8863-037-8 Categorieën: ,

Beschrijving

Als een werknemer wordt ontslagen middels een rechterlijke ontbinding (art. 7:685 BW) of door een beëindiging met wederzijds goedvinden, zal de werkgever doorgaans een vergoeding verschuldigd zijn. Maar welke acties staan de ex-werknemer ten dienste als de ex-werkgever insolvent is? Wat is zijn positie tegenover andere schuldeisers? En kan hij de moeder¬vennootschap succesvol voor zijn vordering aanspreken? Deze onderwerpen staan centraal in de studie van mr. Linda van der Ham. Zij gaat daarbij in op drie vormen van (in)solventie: going concern, surséance van betaling en faillissement.
De auteur concludeert dat werknemers executoriaal beslag kunnen leggen en executeren, maar zij dienen daarbij voorrang te geven aan de vele hogere preferenten. Daardoor kan de moedervennootschap slechts voor de schulden van de dochter op grond van onrechtmatige daad of vereenzelviging worden aangesproken.

Extra informatie

ISBN

Jaar van uitgave

2009

Aantal pagina's

Auteur