Aansprakelijkheid van zelfstandigen zonder personeel

26.50

Artikelnummer: 978-90-8863-064-4 Categorieën: ,

Beschrijving

Steeds meer mensen – inmiddels meer dan 400 duizend – kiezen voor een arbeidsbestaan als ‘zelfstandige zonder personeel’. Met de opkomst van deze zzp’ers rijzen ook vragen naar hun civiele aansprakelijkheid. Welke mogelijkheden heeft een opdrachtgever als hij schade lijdt door een door hem ingeschakelde zzp’er? Zijn zzp’ers zich bewust van het aansprakelijkheidsrisico en hoe beschermen zij zich hiertegen? Hoe worden dergelijke kwesties in de praktijk opgelost? Als zzp’ers met anderen samenwerken, hoe worden dan de aansprakelijkheid en de schade verdeeld?
In dit boek gaat advocaat mr. Max Posthumus uitgebreid in op deze vragen, alsmede op de juridische kwalificatie van de werkrelaties van zzp’ers met hun wederpartij. Daarbij worden de overeenkomst van opdracht en de overeenkomst tot aanneming van werk besproken, de verschillende vormen ervan en de rechten en plichten die eruit voortvloeien.
Dit boek biedt daarmee het antwoord op de vraag op grond waarvan en waarvoor een zzp’er aansprakelijk kan worden gesteld, en op welke manier het risico van aansprakelijkheid in de uitoefening van het zzp-schap een rol speelt. Niet eerder is een dergelijk onderzoek met het oog op de zzp’er uitgevoerd, terwijl inzicht in deze problematiek van grote waarde is voor zelfstandigen, de juridische praktijk en beleidsmakers. Dit boek besluit met een checklist voor zzp’ers met richtlijnen die beogen te helpen bij het omgaan met het aansprakelijkheidsrisico.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2010