Aanbieding!

Bijzondere gevallen van werknemersschade

10.00

De werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens dienstreizen, bedrijfsuitjes en deelname aan het verkeer

Artikelnummer: 978-90-8863-056-9 Categorie:

Beschrijving

De werkzaamheden die een werknemer verricht beperken zich niet tot de directe werkplek. Werknemers reizen naar en van hun werk, gaan op dienstreis of doen mee aan een bedrijfsuitje. Is er dan nog sprake van een ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden? Geldt ook hier de reële zorgplicht van de werkgever?
In dit boek gaat mr. Yesen Cenik na hoe ver de werkgeversaansprakelijkheid in het kader van de artikelen 7:658 en 7:611 BW strekt voor ongevallen in ‘privé-situaties’, bij dienstreizen, bij bedrijfsuitjes en bij verkeersongevallen. Zij bespreekt allereerst de twee grondslagen voor werkgeversaansprakelijkheid voor schade die een werknemer als gevolg van een ongeval in het kader van zijn werk lijdt. Daarnaast gaat zij in op de verschillende categorieën van werkgeversaansprakelijkheid: eerst behandelt zij de schuldaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval of beroepziekte, waarna zij uitgebreid ingaat op de aansprakelijkheid voor ongevallen in het grensgebied tussen werk en privé. De ‘grensgevallen’ hebben betrekking op ‘privé-situaties’, dienstreizen, bedrijfsuitjes en verkeersongevallen. Bij verkeersongevallen wordt onderscheiden tussen het gewone woon-werkverkeer, het bijzondere woon-werkverkeer en het werk-werkverkeer.
Aan de hand van een diepgaande en kritische literatuur- en jurisprudentiestudie concludeert de auteur dat de aansprakelijkheid van de werkgever voor met name dienstreizen en verkeersongevallen verder gaat dan de werkgeversaansprakelijkheid voor de ‘gewone’ ongevallen op het werk. De werknemers die dit laatste overkomt zijn dan ook slechter af, zonder dat daar een rechtvaardiging voor is.

Extra informatie

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2010

Auteur