De vordering van de werknemer in faillissement

30.00

De loongarantieregeling en de positie van de werknemer in de rangorde van schuldeisers

Artikelnummer: 978-90-8863-181-8 Categorieën: , ,

Beschrijving

De werknemer wiens werkgever failliet is verklaard kan een beroep doen op de loongarantieregeling. Deze regeling verplicht het UWV de onvervulde aanspraken over een bepaalde termijn van deze werknemer te voldoen. In dit boek bespreekt mr. Femke Postma wie recht heeft op een dergelijke uitkering. Daarnaast onderzoekt zij welk deel van de vordering van de werknemer door het UWV wordt betaald. Tevens wordt besproken welke verplichtingen de werknemer heeft om aanspraak te kunnen maken op de loongarantie en in hoeverre het UWV de uitkering kan beperken indien de werknemer niet aan één of meer van deze verplichtingen voldoet.
Voorts behandelt de auteur het antwoord op de vraag op welk moment en op welke wijze de curator de arbeidsovereenkomst met de werknemer rechtsgeldig kan beëindigen. Verder bespreekt zij de kwalificatie van de loon- en premievorderingen van de werknemer die hij bij de curator kan indienen. Dat is van belang voor de werknemer wiens dienstverband reeds vóór de faillietverklaring is beëindigd en derhalve geen recht heeft op een uitkering door het UWV. Maar ook voor zover de vordering van de werknemer wiens dienstverband in faillissement is beëindigd niet door het UWV wordt voldaan. Daarbij wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Wet werk en zekerheid, waarover de auteur een kritische blik werpt.
Tot slot doet de auteur enkele aanbevelingen aan de Nederlandse wetgever.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016