De preventieve ontslagtoets

25.00

De Wwz en de voorrangsregelstatus van artikel 7:671a BW

Artikelnummer: 978-90-8863-188-7 Categorie:

Beschrijving

De preventieve ontslagtoets – een werkgever heeft voorafgaande toestemming van het UWV nodig om een arbeidsrelatie met een werknemer te kunnen opzeggen – is in het internationaal privaatrecht een toonaangevend voorbeeld van een voorrangsregel. Door die kwalificatie is de preventieve ontslagtoets, ongeacht de rechtskeuze, van toepassing op die arbeidsverhouding.
Met de Wet werk en zekerheid is de preventieve ontslagtoets verplaatst van artikel 6 lid 1 BBA naar artikel 7:671a BW. In dit boek gaat mr. Jeremy Wenno in op de vraag in hoeverre de preventieve ontslagtoets na de inwerkingtreding van de Wwz nog steeds als voorrangsregel kan worden beschouwd.
De auteur gaat in op het leerstuk van de voorrangsregels uit de Rome I-Verordening en bespreekt daarbij ook enkele andere Nederlandse voorrangsregels. Vervolgens besteedt hij aandacht aan de totstandkomingsgeschiedenis van het BBA, de voorrangsregelstatus van artikel 6 BBA en relevante jurisprudentie. Daarna behandelt hij de wijzigingen die de Wwz heeft meegebracht voor de preventieve ontslagtoets, en onderzoekt hij welke invloed deze wijzigingen hebben op de voorrangsregelstatus.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016