Aanbieding!

Wijziging van arbeidsvoorwaarden in de CAO

10.00

Artikelnummer: 978-90-8863-063-7 Categorie:

Beschrijving

Het leerstuk van wijziging van arbeidsvoorwaarden is in de loop der jaren uitgegroeid tot een omvangrijke en complexe theorie en praktijk. In dit boek brengt mr. Brechtje de Haan (Tulp Advocaten, Leeuwarden) lijn aan in de uitleg, de vorm en de richting van dit belangrijke leerstuk.
De auteur beschrijft de kenmerken van het Nederlandse CAO-recht en de doorwerking van CAO’s in individuele arbeidsovereenkomsten. Daarbij komen thema’s als het incorporatiebeding en de algemeen verbindend verklaring aan de orde. Verder analyseert zij in welke gevallen en onder welke omstandigheden arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarmee biedt dit boek een overzicht van de verschillende wijzigingstechnieken en hun consequenties. Eén van die wijzigingstechnieken is geregeld in art. 7:613 BW, dat samen met de arresten Taxi Hofman en Stoof/Mammoet het leerstuk in een stroomversnelling heeft gebracht.
De auteur concludeert uit haar analyse van vele tientallen algemeen verbindend verklaarde CAO’s dat sociale partners geen zichtbare aansluiting hebben gezocht bij de strikte kaders uit de doctrine en rechtspraak, die beide zeer hoge eisen stellen aan het belang van de werkgever om te wijzigen. Juist de betrekkelijke vrijheid van de werkgever om CAO-bepalingen te wijzigen staat in de praktijk voorop, en veel minder de bescherming van de werknemer.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2010