Aanbieding!

Het zwaartepunt van de pensioendriehoek

15.00

Over (eenzijdige) wijziging van de rechtsverhouding met (postactieve) werknemers

Artikelnummer: 978-90-8863-131-3 Categorieën: , ,

Beschrijving

In tijden van recessie zoeken werkgevers mogelijkheden om lopende arbeidsovereenkomsten aan te passen. Dat kan via het eenzijdig wijzigingsbeding (art. 7:613 BW), de Stoof/Mammoet-wijziging (art. 7:611 BW), rechtelijk ingrijpen bij onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) en een beroep op de aanvullende of beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW).
Wijziging van de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ compliceert deze materie op twee manieren. Ten eerste ontstaat door het aantreden van de pensioenuitvoerder een meerpartijenrelatie, zodat het aantal rechtsverhoudingen verdrievoudigt. Ten tweede spelen pensioenvraagstukken naar hun aard vaak pas na afloop van de arbeidsovereenkomst. Het ontslagrecht markeert dat einde scherp. Blijft dan nog wel een rechtsverhouding over? En zo ja, is deze niet – net als de werknemer zelf – ‘uitgewerkt’?
In dit boek onderzoekt advocaat mr. Niek van de Pasch welke mogelijkheden wetgeving en jurisprudentie de werkgever en de pensioenuitvoerder bieden om hun rechtsverhouding met de (postactieve) werknemer te wijzigen. Hij beschrijft eerst hoe werkgevers arbeidsvoorwaarden kunnen wijzigen tijdens de loopduur van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens legt hij uit hoe werkgever en pensioenuitvoerders die wijzigingstechnieken kunnen toepassen op de pensioenrelatie in datzelfde tijdvak. Tot slot toetst hij of deze instrumenten voldoende toegerust zijn op wijzigingen in de postactieve pensioendriehoek.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014