Aanbieding!

Klokkenluiden in het arbeidsrecht

17.50

Artikelnummer: 978-90-8863-159-7 Categorie:

Beschrijving

Nederland kent geen specifieke arbeidsrechtelijke klokkenluiderswetgeving. In de Nederlandse rechtspraak wordt klokkenluiden in beginsel getoetst aan geheimhoudingsbedingen en aan het principe van goed werknemerschap. De vrijheid van meningsuiting speelt in de Nederlandse rechtspraak nauwelijks een rol, in tegenstelling tot de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Klokkenluiden is in de rechtspraak en de wetgeving nog lang niet uitgekristalliseerd.
Bij klokkenluiden spelen verschillende belangen een rol en daartussen doen zich spanningen voor. Zo heeft de werknemer de vrijheid van meningsuiting en de werkgever het recht op geheimhouding. De werknemer heeft recht op loon, voor de werkgever geldt een opzegverbod. Het recht op geheimhouding kan botsen met het maatschappelijk belang bij openbaarmaking. Verder worden aan collega-werknemers en klanten van de werkgever ook belangen toegekend. Aan al deze belangen dient recht te worden gedaan.
In dit boek onderzoekt mr. Agnes Moerman hoe klokkenluiden in het arbeidsrecht is geregeld. Zij bestudeert de richtlijnen in de wet- en regelgeving en rechtspraak met betrekking tot klokkenluiden en beschrijft wat er met de invoering van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders gaat veranderen. Daarnaast bekijkt de auteur of er lacunes zijn en of het wetsvoorstel die opvult. Tot slot presenteert zij enkele verbeterpunten om de positie van klokkenluiders te versterken, waarbij ook andere belangen zo veel mogelijk worden beschermd.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015