Aanbieding!

De adviesplichtige intentieverklaring

10.00

Het adviesrecht van de ondernemingsraad bij een overname

Artikelnummer: 978-90-8863-057-6 Categorieën: ,

Beschrijving

Een ondernemingsraad kan met zijn adviesrecht ex art. 25 lid 1 sub a Wet op de ondernemingsraden een wezenlijke invloed op de overname van een onderneming uitoefenen. De toepassing van dit adviesrecht leidt in de praktijk vaak tot onduidelijkheid. Zo is het niet altijd helder of een besluit van de ondernemer onder het adviesrecht valt en zo ja, wanneer dit advies dient te worden gevraagd. Deze problematiek is vooral actueel wanneer in het kader van een bedrijfsovername door partijen een intentieverklaring wordt overeengekomen. Een dergelijke overeenkomst kent meerdere verschijningsvormen en zal in sommige gevallen adviesplichtig zijn.
In dit boek gaat mr. Pascal van Schaik dieper in op het adviesrecht en de intentieverklaring in het kader van de overname van de onderneming. Hij beantwoordt de vraag wanneer een besluit tot het aangaan van de intentieverklaring adviesplichtig is en op welk tijdstip dit advies dient te worden gevraagd. Verder wordt ingegaan op de gevolgen van een adviesplichtige intentieverklaring voor het informatierecht van de ondernemingsraad, de SER-fusiegedragsregels 2000 en de ondernemingsovereenkomst.

Extra informatie

ISBN

Jaar van uitgave

2010

Auteur

Aantal pagina's