De cao-ontslagcommissie

27.50

De betekenis van de cao-ontslagcommissie in de praktijk

Artikelnummer: 978-90-8863-243-3 Categorie: Tag:

Beschrijving

Indien een werkgever werknemers wegens bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, is daarvoor toestemming van het UWV nodig. Het nieuwe ontslagrecht, neergelegd in de Wet werk en zekerheid, biedt echter de mogelijkheid om van die wettelijke regeling af te wijken. Bij cao kan een cao-ontslagcommissie worden ingesteld, die in plaats van het UWV bevoegd is om toestemming te geven voor ontslag. Daarnaast kan bij cao worden afgeweken van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel.
In dit boek beschrijft mr. Ilse Berends de mogelijkheden tot het instellen van een cao-ontslagcommissie en in welke mate van het afspiegelingsbeginsel kan worden afgeweken. Centraal staat de vraag of de cao-ontslagcommissie in de praktijk bruikbaar is, zoals de sociale partners voor ogen hadden met het Sociaal Akkoord van 11 april 2013.
Voor het beantwoorden van deze vraag beschrijft de auteur allereerst de wettelijke regeling van het bedrijfseconomisch ontslag, de werking van het afspiegelingsbeginsel en de procedure bij het UWV en het beroep bij de kantonrechter. Vervolgens gaat de auteur in op de mogelijkheid om van deze wettelijke regeling af te wijken door middel van het instellen van een cao-ontslagcommissie. Daarbij komen aan de orde: het wettelijke kader, de voorwaarden die worden gesteld aan de cao-ontslagcommissie en de procedure bij de cao-ontslagcommissie. Tot slot wordt de werking van de cao-ontslagcommissie in de praktijk besproken – en de vraag beantwoord waarom er zo weinig cao-ontslagcommissies zijn, en of ze wel toegevoegde waarde hebben.

Mr. I.M. Berends is werkzaam als advocaat bij Van Benthem & Keulen Advocaten | Notariaat.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2019