Inzage in processtukken

28.50

Openbaarheid en geheimhouding van informatie in het bestuursprocesrecht

Artikelnummer: 978-90-8863-201-3 Categorie:

Beschrijving

Wie procedeert bij de bestuursrechter, wil graag alle stukken kunnen inzien waarop de rechter zijn oordeel gaat baseren. De procederende partij heeft in het bestuursprocesrecht een recht op inzage in de processtukken, dat wordt gewaarborgd door verschillende nationale en internationale bepalingen. De grondgedachte is immers dat alle partijen in een rechtszaak beschikken over dezelfde informatie (equality of arms).
Het recht op inzage in de processtukken is echter geen absoluut recht. De procederende burger loopt wel eens aan tegen een overheid die bepaalde processtukken in zijn geheel niet beschikbaar stelt, of alleen de rechter kennis laat nemen van (de strekking van) deze processtukken. In die gevallen is het interessant om te bezien hoe dergelijke beperkingen van het recht op inzage bij procederende burgers worden ervaren.
In dit boek analyseert mr. Hans Balfoort hoe het recht op inzage in de processtukken in het bestuursprocesrecht wordt gewaarborgd. Vervolgens bekijkt hij de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het inzagerecht kan worden beperkt, onderzoekt hij wat de procedurele rechtvaardigheid is en hoe de ervaren procedurele rechtvaardigheid zich verhoudt tot het recht op inzage in de processtukken. Ten slotte geeft de auteur antwoord op de vraag wat de invloed is van beperkingen van het recht op inzage op de ervaren procedurele rechtvaardigheid, en doet aanbevelingen die bestuursrechters op weg helpen indien zij worden geconfronteerd met beperkingen van het recht op inzage in de processtukken.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017

Andere suggesties…