Inzage in en exhibitie van bescheiden bij derden

30.00

Over de vordering tot inzage in bescheiden onder derden en het inzagerecht naar komend recht

Artikelnummer: 978-90-8863-200-6 Categorie:

Beschrijving

Het is voor een deugdelijk proces van essentieel belang dat beide procespartijen kennis hebben van alle voor een geschil relevante verzamelde feiten. Het inzagerecht ex artikel 843a Rv, ook bekend als de exhibitieplicht, kan daaraan bijdragen. Dit inzagerecht regelt wanneer aanspraak op bescheiden kan worden gemaakt. Het beschikken over bescheiden kan het verschil maken tussen slagen of niet slagen in een bewijsopdracht en daarmee in het, al dan niet, succesvol zijn van een ingestelde rechtsvordering.
De vraag rijst of het inzagerecht ook kan worden ingeroepen jegens derden die geen partij zijn bij de in geschil zijnde rechtsbetrekking waarop de op te vragen bescheiden betrekking hebben. Over deze vraag moest de Hoge Raad oordelen in de zaak over het schietincident in Alphen aan den Rijn.
In dit boek beantwoordt de auteur de vraag of op grond van artikel 843a Rv bescheiden kunnen worden opgevraagd bij derden, en of deze mogelijkheid wenselijk is of niet. Daarnaast besteedt de auteur ruim aandacht aan de vraag welke invloed de voorstellen voor het komende recht en (nieuwe) Europese richtlijnen hebben op het inzagerecht. Achtereenvolgens behandelt hij het inzagerecht, de historische ontwikkeling, de situering van het inzagerecht te midden van vergelijkbare rechtsfiguren in het burgerlijk procesrecht zoals de door de rechter bevolen exhibitieplicht, de processuele mededelings- en waarheidsplicht van procespartijen, de voorlopige bewijsmaatregelen en de medewerkingsplicht van derden om te getuigen. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de huidige stand van zaken, recente ontwikkelingen, het komende recht en de internationale context.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016