Aanbieding!

De bestuurlijke lus

17.50

Van toegevoegde waarde in het kader van finale geschilbeslechting?

Artikelnummer: 978-90-8863-162-7 Categorie:

Beschrijving

Alle actoren in het bestuursrecht – bestuursrechters, bestuursorganen en belanghebbenden – zijn in het algemeen gebaat bij een snelle en effectieve afhandeling van een geschil. Hoewel finale geschilbeslechting het streven is, komt dat er in de praktijk niet altijd van. De wetgever heeft daarom een aantal instrumenten in de Awb opgenomen om de finale en snelle geschilbeslechting te bevorderen. De bestuurlijke lus, geïntroduceerd op 1 januari 2010, is er daar één van.
In dit boek onderzoekt mr. Sabrina van Eijs in hoeverre de bestuurlijke lus van toegevoegde waarde is in het kader van finale geschilbeslechting. Zij beschrijft wat definitieve geschilbeslechting precies is en in welke (theoretische) gevallen de bestuursrechter tot finale geschilbeslechting komt.
Vervolgens onderzoekt zij verschillende andere instrumenten tot finale geschilbeslechting. Hierbij ligt de nadruk op ‘het in stand laten van de rechtsgevolgen’, het ‘zelf voorzien’ en het ‘passeren van gebreken’. Daarna behandelt de auteur de bestuurlijke lus: hoe verloopt de procedure, hoe wordt deze toegepast, en wat zijn de voor- en nadelen van de bestuurlijke lus ten opzichte van andere instrumenten. Tot slot beoordeelt zij of de toepassing van de bestuurlijke lus daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan de finale geschilbeslechting.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015