Aanbieding!

Toerekening van interne kennis

20.00

Praktische vraagstukken bij toerekening in concernverband

Artikelnummer: 978-90-8863-185-6 Categorie:

Beschrijving

Onder welke omstandigheden kan (interne) kennis van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon worden toegerekend? Die vraag staat in dit boek centraal. In beginsel kan een rechtspersoon slechts kennis hebben door toerekening. De wet biedt weinig houvast om die toerekening vast te stellen. Alleen art. 3:66 lid 2 BW bevat een relevante bepaling waaruit blijkt dat kennis van de gevolmachtigde kan worden toegerekend aan de volmachtgever. Kennis speelt overigens ook een rol bij dwaling, de actio pauliana, verzwijging in het verzekeringsrecht en verjaring.
Kennis van functionarissen kan worden toegerekend indien die kennis in het maatschappelijk verkeer geldt als kennis van de rechtspersoon. Dat is een open maatstaf die invulling vereist. Met dit boek laat Michel Thirij meer licht schijnen op het leerstuk toerekening van kennis aan rechtspersonen.
De auteur begint met het begrip ‘kennis’: wat is dat en voor welke normen is kennis relevant? Vervolgens zet hij het theoretisch kader van de toerekening van kennis uiteen en bespreekt de heersende leer. In het kader van de verkeersopvatting komt het onderscheid tussen de kwalificatievraag en de toerekeningsvraag aan bod. Meer specifiek gaat de auteur in op de toerekening van kennis in het kader van overnamecontracten. Tot slot werkt hij een tweetal casussen uit die ontleend zijn aan de rechtspraktijk. De bespreking van deze casussen leidt tot handvatten die voor praktijkjuristen erg bruikbaar kunnen zijn.
Mr. M.L. Thirij is als advocaat verbonden aan De Brauw Blackstone Westbroek.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2016

Andere suggesties…