Financiering en verpanding bij de vof

27.50

Financierbaarheid van de vennootschap onder firma onder het Ambtelijk Voorontwerp Modernisering van de personenvennootschappen

Beschrijving

De wettelijke regeling voor de personenvennootschappen wordt gezien als lacuneus, verouderd en faciliteert ondernemers onvoldoende, met name in hun financieringsbehoefte. Om aan die bezwaren tegenmoet te komen heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het Ambtelijk Voorontwerp Modernisering van de personenvennootschappen gepresenteerd.
Nederland kent ongeveer 183.000 vennootschappen onder firma’s (vof’s), nagenoeg allemaal bedrijven die behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Deze vof’s hebben al jaren moeite met het aantrekken van bancair krediet. Een belangrijk onderdeel van het Voorontwerp is het verbeteren van de financierbaarheid van de personenvennootschappen. In dit boek beschrijft de auteur of het Voorontwerp in die opzet zal slagen.
Allereerst beschrijft de auteur enkele algemene aspecten van de vennootschap onder firma die van invloed zijn op de financierbaarheid. Dat zijn onder andere bestuur, goederengemeenschap, beschikkingsbevoegdheid, toetreding, uittreding, opvolging en ontbinding. Vervolgens bespreekt de auteur het Voorontwerp en zijn mogelijke uitwerking op de financierbaarheid van de vennootschap onder firma. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de verpandingsmogelijkheden, zowel op het eigen vermogen als een derdenpandrecht, onder de huidige wet en het Voorontwerp.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…