Coöperaties en pandrechten

27.50

Over lidmaatschap, lidmaatschapsrechten en ledenovereenkomsten

Artikelnummer: 978-90-8863-160-3 Categorie:

Beschrijving

Nederland telt steeds meer actieve coöperaties. Hun omzet groeit, evenals de werkgelegenheid die ze bieden. Coöperatieve bedrijven zijn een groeiende economische factor van belang, waarover echter nog de nodige juridische vragen bestaan.
Coöperaties kennen tegenwoordig moderne verschijningsvormen, zoals de houdstercoöperatie, de concerncoöperatie en de investeringscoöperatie. Voor de uitoefening van hun bedrijf dienen de nieuwe toepassingsvormen van de coöperatie veelal kapitaal aan te trekken van financiers, die daarvoor zekerheid verlangen. Het vestigen van een pandrecht op de rechten die de leden jegens de coöperatie kunnen uitoefenen is daartoe een mogelijkheid.
In dit boek gaat mr. Rens Markus in op de vraag of, hoe en op welke rechten een pandrecht kan worden gevestigd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lidmaatschap, lidmaatschapsrechten en (rechten uit) de ledenovereenkomst. Ook gaat de auteur in op praktische problemen die zich kunnen voordoen bij het vestigen van een pandrecht op uit lidmaatschap van een coöperatie voortvloeiende rechten, zoals het toekennen van stemrecht aan de pandhouder en beëindiging van lidmaatschap. Verder behandelt hij de executie van het pandrecht.
Nu een wettelijk kader bij vestiging van pandrecht op uit lidmaatschap van een coöperatie voortvloeiende rechten ontbreekt, kan het geheel of gedeeltelijk overnemen van het wettelijk kader bij pandrecht op aandelen wellicht een oplossing bieden voor de huidige onzekerheden. Aan het eind van het boek doet de auteur dan ook aanbevelingen voor een wettelijke regeling, gebaseerd op het BV-recht.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015