Aanbieding!

De verpanding van aandelen in besloten kapitaalvennootschappen

25.00

De vestiging en de executie van het pandrecht op aandelen in een BV en de rechten en plichten van pandhouders

Artikelnummer: 978-90-8863-202-3 Categorieën: , ,

Beschrijving

Het pandrecht op aandelen in de BV is een zekerheidsrecht waarmee een financier zijn risico kan reduceren. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de financier tot uitwinning van het pandrecht overgaan en zich vervolgens met voorrang verhalen op de opbrengst van het verpande goed. Maar wordt hiermee niet het paard van Troje binnengehaald?
Wat de BV bijzonder maakt, is het besloten karakter van de groep aandeelhouders. Aandelen in de BV zijn immers altijd op naam gesteld en in de statuten kan een blokkeringsregeling worden opgenomen. Deze beslotenheid kan leiden tot ongewenste gevolgen, waardoor het pandrecht op aandelen in de BV in de praktijk wellicht een onzeker zekerheidsrecht is.
In dit boek behandelt mr. Renske Burgers of en hoe een (stil) pandrecht op een (toekomstig) aandeel wordt gevestigd en welke problemen er na vestiging van het pandrecht kunnen ontstaan indien derden een beroep doen op bijvoorbeeld de faillissementspauliana. Vervolgens gaat zij in op de inhoud van dat gevestigde pandrecht en de bevoegdheden van de pandhouder met betrekking tot de algemene vergadering, zoals het bijeenroepingsrecht, het agenderingsrecht, het vergaderrecht, het stemrecht en het instemmingsrecht. Ook bespreekt de auteur het uitkeren van dividend, een enquêteverzoek door de pandhouder en de gevolgen van een bevolen onmiddellijke voorziening voor de pandhouder.
Tot slot onderzoekt de auteur de (verschillende wijzen van) executie van het pandrecht. Aandacht wordt besteed aan de rol van een statutaire blokkeringsregeling bij uitwinning van het pandrecht en aan de rol van de vennootschap in het executietraject.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017