Aansprakelijkheid van werkgevers bij COVID-19

25.00

Causaliteit en de zorgplicht in de zorg

Artikelnummer: 978-90-8863-299-0 Categorieën: , , Tags: , ,

Beschrijving

De ziekte COVID-19 roept nieuwe vragen op binnen het aansprakelijkheidsrecht. Besmetting met het coronavirus kan immers leiden tot gezondheidsschade. Die gezondheidsschade kan verschillende schadeposten tot gevolg hebben, zoals medische kosten en verlies van verdienvermogen doordat degene die besmet is geraakt niet in staat is zijn of haar werkzaamheden (volledig) uit te voeren.
Dit boek beantwoordt de vraag of een medewerker zijn of haar werkgever via art. 7:658 BW aansprakelijk kan stellen wegens besmetting met het coronavirus. De auteur focust zich daarbij op de ziekenhuiszorg.
In dit boek gaat de auteur ten eerste nader in op de achtergrond, de ratio en de bewijslastverdeling van art. 7:658 BW. Verder gaat zij in op de problematiek omtrent causaliteitsonzekerheid bij beroepsziekten en de bewijsnood die daarmee samenhangt. Zij bespreekt (de jurisprudentie omtrent) de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en het leerstuk proportionele aansprakelijkheid. Tevens komt de omvang van de zorgplicht van de werkgever aan de orde. Vervolgens behandelt de auteur de deze leerstukken in het licht van COVID-19 en gaat zij in op de vraag of wegens de huidige maatschappelijke ontwikkelingen een aanpassing van het regime van art. 7:658 BW al dan niet wenselijk is.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2021

Andere suggesties…