Prenatale kinderbescherming

27.50

De rechtsbescherming van de ongeborene en het zelfbeschikkingsrecht van de zwangere vrouw

Beschrijving

Wereldwijd wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van de rechten van kinderen, voornamelijk vanwege hun kwetsbare en afhankelijke positie. De consensus ten aanzien van de noodzaak van kinderbescherming blijkt uit verscheidene nationale, Europese en internationale wetten en verdragen, zoals het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.
Dit boek behandelt de prenatale kinderbescherming: alle juridische mogelijkheden die rechtsbescherming bieden aan de ongeborene gedurende de zwangerschap. In haar boek onderzoekt auteur mr. Kyra de Loo in hoeverre de nationale wetgeving erin voorziet om schade aan de ongeboren vrucht gedurende de prenatale fase daadwerkelijk te beperken of te voorkomen.
Zij beschrijft wat prenatale kinderbescherming is, wat het belang ervan is en hoe de Nederlandse wetgever hierin voorziet. Zij brengt in kaart welke gedragingen van de zwangere vrouw schade aan de ongeborene kunnen veroorzaken en waar de schade uit kan bestaan, wat de rechtspositie is van de ongeborene en hoe deze zich verhoudt tot de rechtspositie van de zwangere vrouw.
Tot slot bespreekt de auteur een aantal juridische maatregelen: de kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en gezagsbeëindiging), de gedwongen opname (WBOPZ), de gedwongen medische ingreep (WGBO), het tijdelijk huisverbod, de gedragsaanwijzing en het stellen van schorsende voorwaarden in het kader van een voorlopige hechtenis. Deze worden – aan de hand van interviews met professionals – getoetst aan de praktijk.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2019