Aanbieding!

Werkgeversaansprakelijkheid in schemerwerktijd en op schemerwerkplekken

15.00

Artikelnummer: 978-90-8863-153-5 Categorie:

Beschrijving

Voor schade die een werknemer tijdens werktijd en op de werkplek oploopt, is de werkgever aansprakelijk (art. 7:658 BW) – ervan uitgaande dat hij ook zijn zorgplichten heeft geschonden. Dit wordt anders als de relatie met de werkplek of werktijd minder evident is, zoals bij schade opgelopen tijdens werkpauzes, bedrijfsuitjes, personeelsactiviteiten, dienstreizen, externe presentaties, het woon-werkverkeer en beroepscursussen. In deze ‘schemerwerktijd’ en op ‘schemerwerkplekken’ is het ‘functioneel verband’ minder duidelijk, en daarmee is ook de aansprakelijkheid niet vanzelfsprekend.
Een vergelijkbare problematiek is aan de orde bij de werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 6:170 BW. Ook hier staat de vraag naar het functioneel verband centraal. Hier wordt de aansprakelijkheid echter anders ingekleurd: deze berust op (schade veroorzaakt door) fouten van werknemers.
In dit boek onderzoekt mr. Micha Venderbos, aan de hand van (casuïstische) rechtspraak en literatuur, de toepassingsvoorwaarden en reikwijdtes van de functioneel verbandcriteria van beide aansprakelijkheidsgronden. De reikwijdtes van de functioneel verbandcriteria worden met elkaar vergeleken en beoordeeld. Hierbij constateert de auteur dat er frictie bestaat tussen de wettelijke redactie en de jurisprudentiële uitleg. De auteur zet de kritieken op het huidige stelsel van de werkgeversaansprakelijkheid uiteen en doet enkele voorstellen tot modernisering van het systeem.
Ook voor u interessant: Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsgerelateerde verkeersongevallen.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2014