Praktijkboek beschermingsbewind

35.00

Taken en verantwoordelijkheden van de beschermingsbewindvoerder

Beschrijving

Het beschermingsbewind is de laatste jaren flink in opmars. Dit geldt met name voor het schuldenbewind. Het aantal bewindvoerders is als gevolg van deze ontwikkeling uiteraard ook toegenomen. Het wettelijk kader van het beschermingsbewind is te vinden in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regels over onder meer de benoeming, taken, bevoegdheden, verantwoording, aansprakelijkheid en ontslag van de bewindvoerder bepalen hoe het bewind in theorie moet worden uitgeoefend. In de praktijk geven deze regels ruimte voor een nadere uitleg. Vooral de interpretatie die de toezichthoudende kantonrechter eraan geeft, levert wijze lessen op.
Om inzicht in de materie te geven en de (juridische) kennis van bewindvoerders, gerechtsdeurwaarders, advocaten, juristen, griffiemedewerkers, schuldhulpverleners en beleidsbepalers (verder) te vergroten over het veelzijdig beroep van bewindvoerder, is dit boek geschreven. Hierbij is veel gebruik gemaakt van rechterlijke beslissingen. Jurisprudentie brengt immers het recht tot leven en maakt duidelijk hoe de (rechts)regels moeten worden toegepast.

De auteur, mr. M.P.M. (Thijs) van Lierop, heeft als oud-gerechtsdeurwaarder de schuldenproblematiek zien toenemen. Als bewindvoerder heeft hij de belangen van schuldenaars behartigd. Hij heeft beide aspecten van de problematiek mogen beoordelen. Thans is hij opleider bij Hafkamp Groenewegen Gerechtsdeurwaarders. Naast het geven van cursussen op het gebied van het beslag- en executierecht, volgt hij de ontwikkelingen met betrekking tot het beschermingsbewind en de (wettelijke en minnelijke) schuldsanering op de voet. In dit kader past een analyse van de belangrijke rol van de bewindvoerder.

Dit boek is geschreven in samenwerking met De Wijsmaker/Handboek Bewind. Voor meer en actuele uitspraken over bewindvoeringszaken, duiding en abonnementsvormen, wordt u verwezen naar het Handboek Bewind.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2022

Andere suggesties…