Naar een efficiëntere afwikkeling van executoriaal bankbeslag

32.50

De informatieplicht van de veroordeelde schuldenaar

Artikelnummer: 978-90-8863-212-9 Categorie:

Beschrijving

Voor een efficiënte en correcte tenuitvoerlegging dient een gerechtsdeurwaarder, die in opdracht van de schuldeiser opereert, over de nodige informatie te beschikken. In het kader van executoriaal derdenbeslag zal de gerechtsdeurwaarder moeten achterhalen bij welke bank een schuldenaar bankiert. Het is lastig duidelijkheid te krijgen over het voor verhaal vatbare vermogen. Ook is het problematisch om onafhankelijk van de wil van de schuldenaar informatie omtrent bankgegevens in te winnen.
In dit boek onderzoekt de auteur of het Nederlands recht voldoende mogelijkheden biedt om banktegoeden te traceren in het kader van executoriaal derdenbeslag op bankrekeningen. Zo nee: is het wenselijk om die mogelijkheden nog te scheppen? Zo ja: welke nieuwe maatregelen of bevoegdheden zijn dan passend?
De auteur behandelt allereerst de informatieplicht van de schuldenaar en van de derde-beslagene(n) en de reikwijdte van de informatiebevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder. Vervolgens bespreekt zij de in de praktijk ontwikkelde oplossing van multibankbeslag – het gelijktijdig beslag leggen onder verschillende banken. Daarna komt het executoriaal derdenbeslag op bankrekeningen in internationale context aan de orde. De auteur sluit dit praktijkboek af met een aanbeveling aan de wetgever.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2017

Andere suggesties…