Het begrip ‘hoofdzaak’ bij conservatoir beslag

28.50

De eis in de hoofdzaak bij bindend advies en mediation

Artikelnummer: 978-90-8863-161-0 Categorie:

Beschrijving

Kan het starten van een bindend advies-procedure of van een mediationprocedure gelden als het instellen van een ‘eis in de hoofdzaak’ zoals bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv? Dat is de vraag die in dit boek centraal staat.
Artikel 700 lid 3 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter bij het geven van verlof voor het leggen van conservatoir beslag, een termijn moet stellen waarbinnen een ‘eis in de hoofdzaak’ moet worden ingesteld. Als dat niet tijdig gebeurt vervalt het beslag. Het probleem dat al jaren speelt is dat het niet precies duidelijk is welke procedures moeten worden aangemerkt als ‘hoofdzaak’. Dit is met name onduidelijk bij bindend advies en mediation. Deze procedures kennen in beginsel minder wettelijke waarborgen dan een gerechtelijke procedure. Kunnen deze procedures toch ingrijpende bewarende maatregelen als beslaglegging rechtvaardigen? Dit is een belangrijke vraag, met name als het gaat om conservatoir beslag.
In dit boek beschrijft mr. Kim van Driel de totstandkoming van artikel 700 Rv, de functie van de hoofdzaak en hoe dit begrip dient te worden ingevuld. Vervolgens onderzoekt zij of het instellen van een bindend advies-procedure en een mediationprocedure kunnen worden gelijkgesteld aan het instellen van een eis in de hoofdzaak. Daarbij komt ook de Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht (wetsvoorstel-Van der Steur) aan de orde.

Extra informatie

Auteur

ISBN

Aantal pagina's

Jaar van uitgave

2015