E-Court naast overheidsrechtspraak

28.50

Online rechtspraak als alternatieve geschilbeslechting en de garanties voor consumenten

Artikelnummer: 978-90-8863-228-0 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

In 2009 ging e-Court van start, een particulier initiatief dat online rechtspraak aanbiedt in de vorm van arbitrage of bindend advies. Het instituut presenteert zich als een goedkope, snelle en eenvoudige manier om relatief gemakkelijke handelsgeschillen te beslechten. Bijna elke grote zorgverzekeraar heeft e-Court inmiddels in haar polisvoorwaarden opgenomen, en dat geldt ook voor enkele grote telefoonproviders en vele andere toonaangevende bedrijven. Alleen al in 2017 daagden zij twintigduizend mensen voor e-Court.
Dit alternatief voor overheidsrechtspraak is echter niet onomstreden. Er zijn vragen over de manier waarop e-Court haar procedure heeft vormgegeven. Waarborgen voor consumenten zijn gebrekkig. De praktijk laat een groot aantal verstekzaken zien, er is sprake van de one shotter (consument) tegen de repeat player. E-Court is een goedkoop incasso-instrument voor grote organisaties geworden.
In dit boek analyseert mr. Dorien Thiescheffer deze kritiek op grondige wijze. Zij vergelijkt e-Court met andere vormen van geschilbeslechting (arbitrage, bindend advies, mediation en de overheidsrechter). De auteur toetst de arbitrageclausules van e-Court in algemene voorwaarden aan de vereisten uit artikel 6 EVRM, de Oneerlijke bedingen Richtlijn en de nationale wet, omdat consumenten zich niet bewust zijn dat ze afstand doen van toegang tot de overheidsrechter.
Ook onderzoekt de auteur of het scheidsgerecht verplicht is de overeenkomst tot arbitrage ambtshalve te toetsen aan nationaal en Europees recht, of het Nederlandse systeem met een bedenktijd van een maand (art. 6:236 sub n BW) voldoende bescherming biedt, en of verdergaande bescherming van de consument vereist is. Daarnaast besteedt de auteur aandacht aan de waarborgen van de e-Courtprocedure en de executie (de exequaturverlening): hoe dringend moet worden getoetst? Wanneer zijn e-Courtvonnissen vatbaar voor de weigering van het exequatur en/of vernietiging?
De auteur is uiterst kritisch op e-Court: wel snel en goedkoop, echter niet transparant, er zijn te weinig mogelijkheden tot hoor en wederhoor, en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de arbiters is niet gegarandeerd.

Extra informatie

ISBN

Aantal pagina's

Auteur

Jaar van uitgave

2018

Andere suggesties…